PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO OBCHODU KAVAFRANCK.CZ

Níže uvedené pravidla pro Podmínky ochrany osobních údajů byly vytvořeny pro zajištění bezpečí během využívání služeb obchodu KAVAFRANCK.cz, vedeného na adrese www.kavafranck.cz, společností ASG EXPORT-IMPORT, SPOL. S R.O., společnost s ručením omezeným, se sídlem Masarykova 589/150, Lobzy, 312 00 Plzeň. Rozhodnutí o prohlížení, využívání možností servisu a výhod vyplývajících z jeho působnosti znamená souhlas s Podmínkami ochrany osobních údajů. Je-li kterákoliv z položek Podmínek ochrany osobních údajů neshodná s vůli uživatele, měl by přerušit návštěvu a využívání služeb obchodu.  

Pro každého uživatele obchodu KAVAFRANCK.cz platí Podmínky ochrany osobních údajů aktuální v okamžiku využívání služeb obchodu.

Obchod KAVAFRANCK.cz si vyhrazuje právo zavádět změny v ustanoveních Podmínek ochrany osobních údajů, aniž by musel dříve o tomto informovat zákazníky obchodu. Toto nemá však nikdy vliv na základní pravidlo: neprodáváme, nezpřístupňujeme třetím osobám osobní nebo adresní údaje uživatelů obchodu. Jediným případem, v kterém budeme povinni toto udělat, bude žádost od soudu, státního zástupce, policie nebo jiného právního orgánu.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Uživatel zůstává anonymní do vykonaní prvního nákupu, přihlášení k přijímání elektronického zpravodaje (newsletteru) nebo vyplnění kontaktního formuláře na stránkách obchodu. V těchto případech je požadováno uvedení (elektronicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem) určitých telefonních a adresních údajů, které jsou následně přeposlány do systému. Do této chvíle shromažďovanými údaji jsou standardní údaje z logů serverů jako číslo IP počítače uživatele, datum a doba návštěvy nebo zhlédnuté výrobky. Tyto informace jsou shromažďovány správcem obchodu pro statistické účely, což žádným způsobem neohrožuje bezpečnost ochrany osobních údajů uživatele.  

Vykonáním nákupu v obchodě KAVAFRANCK.cz a současně registrací v obchodě souhlasí nakupující se shromažďováním a spravováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Samozřejmě tyto informace slouží výhradně pro účely spojené s realizací objednávky, včetně vystavení dokladu o prodeji (daňový doklad nebo faktura) a expedice výrobků. V souvislosti s tímto má obchod KAVAFRANCK.cz právo zpřístupňovat shromážděné údaje svým obchodním partnerům, za účelem rychlé realizace objednávky (pro účely dopravce).

Pouze se zákazníkovým souhlasem lze jeho údaje využít k marketingovým účelům. 

Každý uživatel, který uvede své údaje, má neomezenou možnost k ním nahlédnout, zobrazovat a odstraňovat je.

Výhradně k těmto účelům mají zaměstnanci obchodu KAVAFRANCK.cz přístup k osobním údajům zákazníků obchodu. Tyto osoby jsou zavázány zachovat tajemství a znemožnit přístup k údajům nepovolaným osobám.  

 

REALIZACE OBJEDNÁVEK V OBCHODĚ KAVAFRANCK.CZ

Objednávka zadána v obchodě KAVAFRANCK.cz bude realizována, jestliže bude splněna podmínka vyplnění níže uvedených údajů:

1) Jméno a příjmení nebo jméno společnosti

2) IČO společnosti (je-li vyžadováno)

3) Dodací adresa / Fakturační adresa

4) Emailová adresa

5) Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nezbytné pro správný a úplný nákupní proces a usnadní rychlou a pohodlnou podporu pro každého Zákazníka. Neuvedení některého z požadovaných údajů znemožní realizaci objednávky.

Obchod KAVAFRANCK.cz si vyhrazuje právo posílat zákazníkům zprávy potvrzující etapy realizace objednávky. Ve výjimečných situacích kontaktovat uživatele v záležitostech spojených pouze s realizovanou objednávkou.

 

NEWSLETTERY

Souhlasem během registrace v obchodě nebo později při registraci k odběru newsletterů, si KAVAFRANCK.cz vyhrazuje právo občasného posílání informací o novinkách, akcích, výprodejích, soutěžích, událostech nebo o jakýchkoliv jiných informacích spojenými s působností obchodu.

Odběr newsletterů můžete kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz „Odhlásit“, který se nachází v každé poslané elektronické zprávě. Toto odhlášení není totožné s odstraněním účtu v obchodě KAVAFRANCK.cz.

 

Obchod KAVAFRANCK si vyhrazuje právo:

– posílat prostřednictvím newsletteru reklamy a obchodní informace – z technických důvodů dočasně vypnout službu newsletterů

– zastavit poskytování služby newsletter bez udání důvodů po dřívějším oznámení uživatelů této služby

– odstranit účet, jehož uživatel porušil Obchodní podmínky obchodu KAVAFRANCK.cz.